Gå tilbage til hovedindhold.

København: København

Byatlas København

Hvert bydelsatlas udpeger og beskriver de mest værdifulde og karakteristiske byarkitektoniske træk i tekst, fotos og på kort. De ti atlas er udarbejdet og udgivet i 1991-1996 af Skov- & Naturstyrelsen i samarbejde med kommunen. Registranterne har kun vejledende status. Det er muligt at downloade publikationerne som pdf på Københavns Kommunes hjemmeside.

Bydelene som er beskrevet er Amager, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By/Christianshavn, Kongens Enghave, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro og Østerbro. Derudover er der et Byatlas København.

Byskabsatlas

I ByskabsAtlas København 2003 kan man læse en kort fortælling om de topografiske forhold og den historiske udvikling som er en del af baggrunden for hvordan København ser ud som den gør i dag. Bogen er også et øjebliksbillede på de 15 bydele i København i 2003 og beskriver de rumlige forhold og hovedtræk samt de overordnede fysiske kvaliteter inden for en bydel.

 

Københavns Kommunes Byggesagsarkiv

Billedresultat for byggesagsarkiv

Det digitale byggesagsarkiv for Københavns Kommune hvor der er adgang til alle godkendte byggerier. Der kan søges på adresse og i løbet af et par år er alle byggesager tilgængelige.

Københavns Stadsarkiv

Kort og tegninger

Et digitaliseret udvalg af Stadsarkivets  samling af kort og tegninger.

Samlingen består af håndtegnede og trykte kort over København  samt bygningstegninger og andre tegninger. Der er fx tegninger fra skoler, hospitaler, gadeanlæg og sporvejsdrift. Der er i alt omkring 250.000 kort og tegninger, og de dækker perioden 1167-2005.

Ca. 700 kort og tegninger er digitaliseret. De digitaliserede kort kan ses i kildeviseren.

Historier om København

Strøgets historie, Københavns Rådhuse, livet i 50’erne eller badet i Sjællandsgade. Københavns Stadsarkiv har samlet forskellige artikler og temaer om byen, alle baseret på arkivmateriale fra vores samlinger.

Billedresultat for københavns stadsarkiv

I STARBAS kan du søge og bestille arkivalier i Københavns Stadsarkiv. Arkivalierne skal benyttes på stadsarkivets læsesal. Alle kort og tegninger er registreret i Starbas, hvor de kan fremsøges og bestilles til brug på læsesalen.

Du kan læse en vejledning til bestilling og søgning i STARBAS i wikien.

Københavnske etageboligbyggeri 1850-1900

Københavns etageboligbyggeri1850-1900. En byggeteknisk undersøgelse  er en beskrivelse af af den anvendte byggeteknik og andre forhold som øvede indflydelse på byggeriet af Københavns etageboliger i perioden 1850-1900.

Natur I Byen

Målet med NaTur i Byen er, at få mange flere borgere og besøgende til at opdage, nyde og bruge naturen i København og på Frederiksberg. Der findes et hav af tilbud og aktiviteter i naturen, som endda ofte er gratis at deltage i. NaTur i Byen hjælper med at gøre disse mere synlige. På hjemmesiden her findes beskrivelser af grønne og blå åndehuller, som både byder ind til at søge roen og være alene i naturen, men også til at bruge naturen til aktivitet og til at bringe folk sammen uanset årstid.

Zoom København

Zoom København er udgivet i samarbejde med Golden days for at markere at det i 2017 er 850 år siden København blev grundlagt ifølge Saxo. Bogen beskriver samspillet mellem arkitektur, sociale fællesskaber og personerne der har boet i byen

Selskabet for Københavns Historie

Selskabet for Københavns Historie har som formål at afholde foredrag, ekskursioner til historiske eller kunstnerisk værdifulde steder, udgive skrifter m.v. for at vække og vedligeholde interessen for Københavns historie og topografi og bevarelsen af dens historiske arv. På deres hjemmeside er der links til andre hjemmesider der omhandler Københavns historie samt en liste med e-bøger som er frit tilgængelige

Københavnerkortet

Københavner-kortet kan give dig informationer om en lang række områder i Københavns Kommune bl.a. lokalplaner, bolig, område-fornyelser, kultur og miljøer. Derudover er det muligt at se Københavns udvikling gennem tiderne ved hjælp af historiske kort fra 1716, 1807 og 1860. Disse supleres med luftfoto fra 1945, 1954, 2011 og 2012

Gamle Københavnske Bykort

Gamle københavnske bykortog prospekter - gennem 800 år  er en særudgave af bind 11 af København før og nu - og aldrig. Bogen trækker hovedlinierne op i byens korthistorie med hovedvægt på de kulturhistoriske aspekter og koncentrerer sig om de trykte kort og prospekter, der danner rygraden Københavns kortlægning.

Gadenavnenes oprindelse

Københavns Gadenavne...fra Kokkedal til Karlslunde og Dragør til Værløse er et opslagsværk med oversigt og beskrivelse af gadenavne i Storkøbenhavn

kbhbilleder.dk

Podcast om København

Podcastserien 'Bag om København'Podcast-serien Bag om København (og omegn) tager dig med tilbage i den københavnske historie og beretter om personer og begivenheder, der har været med til at forme byen… eller som bare fortæller en rigtig god historie. Ofte tages der udgangspunkt i byens bagside, den mørkere del af Københavns historie.

København før og nu - og aldrig

København før og nu - og aldrig. En billedkavalkade om København inden for voldene og søerne samt Østerbro og Frederiksberg er et værk på 11 bind der i billeder og tekst gengiver Københavns byplanhistorie og bygningshistorie. Værket er rigt illustreret med tegninger, fotos og kort.

Steen Eiler Rasmussens København

København. Et bysamfundssærpræg og udvikling gennem tiderne  beskriver gennem 8 afsnit Københavns historie og udvikling. Bogen blev første gang udgivet i 1968. I 1994 blev bogen genudgivet og suppleret med et ekstra afsnit der hedder Femogtyve år efter, - København 1969-1994, skrevet af Peder Boas Jensen.

Københavns byplanlægning 1600-1728

Til Rigets forsvar og Byens gavn  er skrevet af historikeren Bjørn Westerbeek Dahl. Den handler om Københavns militære og civile byplanlægning i årene 1600-1728. Det var i denne periode København ændrede sig fra at være en lille by af middelalderlig tilsnit til at blive Kongens By. De rammer og byplanmæssige tiltag der blev etableret i denne periode satte  det præg på  Københavns som først blev ændret ved fæstningens nedlæggelse i 1870.

Historiske Huse

Historiske huse i det gamle København er en fortegnelse over bevaringsværdige ældre bygninger i København inden for voldene. Registranten indeholder beskrivelser og bygningshistorie om 1222 ejendomme samt opstalter og matrikelkort 

 

Fredninger og landskabsbeskrivelser

fredning.dk  kan du finde og læse om Danmarks fredninger – unik og skøn natur, som du har adgang til. Der er altid pragtfuld natur lige i nærheden af dig. Find et af Danmarks fredede områder og tilbring tid i noget af landets ypperste natur – helt gratis.

Søg i vores kort eller vælg kommune. Når du har fundet et område, får du beskrivelse af området, information om geologi, dyre- og planteliv, forslag til ture og information om seværdigheder.

 

Københavns monumenter