Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Forskerservice: Publicering og impact

Publiceringsskik på Det Kongelige Akademi

Det Kongelige Akademi har udarbejdet denne lille manual der indeholder en god opsummering om forskningsintegritet, publicering, Open Access og fagfællebedømmelse:

BFI

Hvad er BFI?

BFI er forkortelsen for Den Bibliometriske Forskningsindikator og henviser til Danmarks nationale system til måling af forskningsoutput.

Indikatoren giver et overblik over den samlede danske forskningsproduktion og beregner en del af universiteternes basismidler baseret på antallet af deres forskningspublikationer. 

 

Autoritetslister

BFI-kontoret udgiver hvert år de såkaldte autoritetslister: lister med fagfællebedømte tidsskrifter og forlag, som udgiver forskningspublikationer på højeste niveau. Disse lister bliver forvaltet af 67 faggrupper bestående af forskere som repræsenterer alle fagområder på de danske forskningsinstitutioner.

Læs mere om BFIs organisering, baggrund og regelsæt her: BFI-kontorets hjemmeside.

 

BFI og Det Kongelige Akademi

Det Kongelige Akademi er ikke formelt en del af BFI systemet men engagerer sig i faggruppearbejdet.
Alle forskere på Det Kongelige Akademi opfordres desuden  til at udgive via de kanaler, der findes på autoritetslisterne for at opnå det højeste niveau.

Peer Review

Hvad er Peer Review?

Begrebet Peer Review eller på dansk: fagfællebedømmelse betegner en procedure der skal kvalitetssikre forskningsudgivelser ved at indhente skriftlige bedømmelser fra eksperter indenfor samme fagområde.

Peer review kan ske på forskellige måder som udgiveren (forlag, tidsskrift, konference-organisator) fastlægger. Der findes open review (forfatter og bedømmer kender hinandens identitet), single blind review (forfatteren kender ikke bedømmerens identitet) og double-blind review (hverken forfatter eller bedømmer kender hinandens identitet). Fælles for dem er, at bedømmelsen sker forud for publicering; mindst én af bedømmerne skal være ekstern og bedømmeren skal være forskningskyndig (mindst PhD-niveau).

 

Fordele og ulemper

I forskningsverden diskuteres det, hvilken form for peer review der er bedst egnet til at kvalitetssikre forskningspublikationer. Argumenter for og imod de forskellige typer kan du læse mere om her (forlaget Wiley's hjemmeside).

I det danske BFI-system  vægtes fagfællebedømmelsen højt: kun artikler i peer-reviewede forskningstidsskrifter giver point.
Det Kongelige Akademi anbefaler derfor alle forskere at sikre sig, at alle forskningsudgivelser bliver fagfællebedømt efter BFIs regler.

Predatory or not?

Vælg din publiceringskanal med omhu så du sikrer dig kvaliteten i udgivelsesprocessen. Du kan bruge ovenstående skema til at evaluere et tidsskrift.

Gode Links